Tarieven en vergoedingen

Tarieven 

Tarieven per 1 januari 2020 *

Intake psychomotorische therapie (30 - 45 min)

€ 45,00

Sessie psychomotorische therapie (45 - 60 min)

€ 78,00 

Evaluatiegesprek met ouders/verzorgers (30 min)

€ 45,00

Telefonisch consult (per 15 min)

€ 15,00

Bezoek aan school of andere belanghebbenden

€ 78,00 p.u.

Doorverwijzing + rapportage/schriftelijke verslaglegging

€ 78,00 p.u.

 

Groepstraining, per traject **

€ 235,00

* Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. De tarieven zijn conform de contractafspraken met de regio Gooi-&Vechtstreek. 

** De groepstraining bestaat uit 8 sessies van 60 minuten in een groep van minimaal 4, maximaal 8 kinderen. De trainingen gaan alleen

   door bij voldoende aanmeldingen. Neem voor meer informatie contact met mij op. 

Vergoedingen

Optie 1: Zorgverzekering

Psychomotorische therapie (PMT) wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Op www.zorgwijzer.nl vindt u een overzicht. Neem zeker ook contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijke vergoedingen. Vermeld hierbij dat de therapeut is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Optie 2: Contract regio Gooi&Vechtstreek

Per 1 oktober 2017 heb ik een overeenkomst Ambulante Jeugdhulp met regio Gooi&Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren) afgesloten. Hierdoor is het mogelijk om de therapie door de gemeente te laten vergoeden.

 

U heeft hiervoor een verwijsbrief van de huisarts (of een andere rechtsgeldige verwijzer) nodig. Neem voor meer informatie contact met mij op. 

                                                                                                06 57 85 71 30                  info@bewegendleren-pmt.nl
 

Privacy

Algemene voorwaarden