Tarieven en vergoedingen

Tarieven 

Tarieven per 1 januari 2021 *

Intake psychomotorische therapie (30 - 45 min)

€ 45,00

Sessie psychomotorische therapie (45 - 60 min)

€ 78,00 

Evaluatiegesprek met ouders/verzorgers (30 min)

€ 45,00

Telefonisch consult (per 15 min)

€ 15,00

Bezoek aan school of andere belanghebbenden

€ 78,00 p.u.

Doorverwijzing + rapportage/schriftelijke verslaglegging

€ 78,00 p.u.

 

Groepstraining, per traject **

€ 235,00

* Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. De tarieven zijn conform de contractafspraken met de regio Gooi-&Vechtstreek. 

** De groepstraining bestaat uit 8 sessies van 60 minuten in een groep van minimaal 4, maximaal 8 kinderen. De trainingen gaan alleen

   door bij voldoende aanmeldingen. Neem voor meer informatie contact met mij op. 

Vergoedingen

Optie 1: Zorgverzekering

Psychomotorische therapie (PMT) wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Op www.zorgwijzer.nl vindt u een overzicht. Neem zeker ook contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijke vergoedingen. Vermeld hierbij dat de therapeut is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Optie 2: Contract regio Gooi&Vechtstreek

Per 1 oktober 2017 heb ik een overeenkomst Ambulante Jeugdhulp met regio Gooi&Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren) afgesloten. Hierdoor is het mogelijk om de therapie door de gemeente te laten vergoeden.

 

U kunt op verschillende manieren uw kind voor Ambulante Jeugdhulp aanmelden:

 

Optie 1:

U neemt contact op met het Sociaal Plein / afdeling Jeugd van de gemeente waarin u woont. Zij helpen u dan verder met de aanvraag. Gemiddeld duurt dit een aantal weken, en ervaring leert dat het helpt om het ongeveer 4-6 weken voor de startdatum aan te vragen.  Ik neem contact op als voor mij duidelijk is wanneer we ongeveer kunnen starten. De therapietrajecten zijn op maat, dus mogelijkerwijs kan dit iets langer op zich laten wachten. Ik zal u altijd informeren.

Optie 2:

Is er al iemand van de gemeente bij uw kind of uw gezin betrokken? U kunt dan meer informatie inwinnen bij de toegewezen jeugdconsulent. De hulpvraag voor de therapie en eventuele aanmelding kan dan via hem/haar gaan.

Optie 3:

U vraag een verwijsbrief voor psychomotorische therapie (PMT) van de huisarts of een andere rechtsgeldige verwijzer. Ik kan dan de aanmelding bij de gemeente doen. De betreffende gemeente zal dit verzoek beoordelen en mogelijk een beschikking afgeven.

 

Neem voor meer informatie contact met mij op.