top of page

Aanbod

Aanbod

Psychomotorische therapie (PMT)
Psychomotorische therapie (PMT)

Wat?

Individuele PMT

Voor wie? 

Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar

Waar?

Woensdag- of vrijdagmiddag in mijn praktijk; op school (is bespreekbaar, afhankelijk van de plek)

Hoe lang? 

Afhankelijk van de hulpvraag 

Wat is PMT?

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte beweegtherapie.  Door middel van sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen (yoga en mindfulness), oefent een kind/jongere met nieuw of ander gedrag. We gaan vooral veel bewegen en doen. Bewegend Leren dus! Het gaat er niet om dat het kind/de jongere heel goed is in sport of bijvoorbeeld goed leert voetballen. Bewegen is een middel om aan de doelen van het kind te kunnen werken.

Het traject

Als het kind/de jongere is aangemeld d.m.v. het aanmeldformulier (zie 'Aanmelden') plannen we een kennismakingsgesprek. We praten dan over wat het kind/de jongere graag wil leren en hoe het traject eruit gaat zien. Na 5 of 10 sessies gaan we weer met elkaar praten, dit keer over wat het kind/de jongere heeft geleerd.

Om het nieuwe gedrag aan te leren is het belangrijk dat het kind op alle plaatsen (thuis, school, vrije tijd) kan oefenen met de vaardigheden. Bewegend Leren werkt daarom nauw samen met de ouders/verzorgers, leerkrachten en professionals die bij het kind of de jongere betrokken zijn. Er kunnen opdrachten voor thuis of op school meegegeven worden. Met de steun van ouders en leerkrachten kan het kind of de jongere het nieuwe gedrag in het dagelijks leven implementeren. 

Afgerond?

Als het traject is afgerond wil ik ouders graag vragen om deel te nemen aan het evaluatie- en tevredenheidsonderzoek van de FVB. Een tevredenheidsonderzoek onder cliënten is een belangrijk middel om de waarde van vaktherapie aan te tonen bij zorgverzekeraars en bij gemeenten. Cliënttevredenheid is een van de aspecten waaruit blijkt dat vaktherapie werkzaam is. Ik zal ouders hier t.z.t aan herinneren via mail. Alvast hartelijk bedankt!

                     

Trainingen

Wat?              

Weerbaarheidstraining individueel of in (kleine) groepen van max. 8 deelnemers

Voor wie?        

Kinderen van 6 tot 9 jaar, kinderen van 10 tot 13 jaar

Waar?             

In overleg. School / praktijkruimte (afhankelijk van vraag-aanbod)

Hoe lang?      

8 keer

Wil je beter je grenzen stellen en bewaken, leren 'nee zeggen', je zelfvertrouwen vergroten, minder snel boos worden of beter leren samenwerken? Dat kan! In groepjes van 4 tot 8 kinderen gaan we jouw sociale vaardigheden verbeteren. 

De methode die ik gebruik is Rots en Water. Dit is een actieve training. Door middel van spel en simpele zelfverdedigingsoefeningen gaan we aan de slag. 

Neem voor meer informatie contact met mij op. Training gaat alleen door bij minimaal 4 deelnemers. 

Coaching

Wat?

Coaching van leerkrachten voor kinderen met een rugzakje. 

Voor wie?    

Leerkrachten in het basis- en middelbaar (speciaal) onderwijs

Waar?           

Op de school 

Hoe lang?     

Afhankelijk van vraag/wens. 

Soms heb je wel eens een leerling in de klas die ander, opvallend gedrag kan laten zien. Dit kan opstandig of juist teruggetrokken, druk gedrag of je ziet dat een leerling het contact maken met klasgenoten lastig vindt. Merk je dat je hier in je werk tegenaan loopt? Stoor je je aan het gedrag, of maak je juist zorgen? Dan wil ik je graag hierbij helpen. 

Samen gaan we kijken naar de mogelijkheden en krachten van jouw leerling. Ook gaan we samen aan de slag om het gedrag van de leerling (beter) te begrijpen en onderzoeken we hoe jij en misschien ook wel de klas hiermee om kan gaan.

Wil je meer informatie? Klik dan hier. Of neem contact met mij op. 

bottom of page