top of page

Voor leerkrachten

Sinds de invoering van de wetgeving over Passend Onderwijs gaan kinderen, als het kan, naar het regulier onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Denk hierbij aan concentratieproblemen, autisme of taal- en leerproblemen. Dit legt extra werkdruk op leerkrachten en vraagt uithoudingsvermogen en creativiteit. 

Herkent u uw leerling(en) in een of meer van de onderstaande stellingen?​

 • De leerling is snel boos of opstandig.

 • De leerling heeft moeite met veranderingen.

 • De leerling heeft weinig zelfvertrouwen.

 • De leerling is (faal)angstig. 

 • De leerling kan moeilijk concentreren of stilzitten.

 • De leerling is snel afgeleid.

 • De leerling kan niet goed samenspelen of samenwerken.

 • De leerling is motorisch onrustig.

 • De leerling kan zijn/haar emoties niet goed reguleren.

 • De leerling is een stoorzender in de klas. 

 • De leerling is afwezig/onbereikbaar.

 • De leerling kan zijn/haar grenzen niet of niet goed aangeven.

 • De leerling zoekt grenzen op / daagt uit.

 • De leerling heeft begeleiding nodig bij het oefenen van nieuwe vaardigheden in gedrag.

Psychomotorische therapie kan een ondersteuning zijn voor het leerproces van een kind. In de therapie gaat een kind spelenderwijs aan de gang met problemen in de klas en leert nieuw gedrag aan. Voorbeelden hiervan zijn: weerbaarheidstraining, emotieregulatie, aanleren van nieuwe vaardigheden (o.a. de stop-denk-doe-methode), omgaan met (faal)angst of ontwikkelen van zelfcontrole en zelfbeheersing.

Therapie op school

Als het passend is bij de leerdoelen van het kind kan ik naar de school van het kind of de jongere toekomen.

Na uitgebreid overleg met de leerkracht worden de therapiedoelen opgesteld. Het kind oefent in de individuele therapie met nieuwe vaardigheden ter bevordering van het gedrag. Na afloop van elke sessie kan er een beknopte overdracht naar de klas plaatsvinden. De leerdoelen worden in samenwerking met de leerkracht uitgevoerd.

Ik geef indien gewenst praktische en gerichte adviezen voor in de klas. 

De individuele therapie vindt bij voorkeur plaats in een beweegruimte op school.

 

Momenteel heb ik beperkte mogelijkheid om naar de school toe te komen. Neem voor meer informatie contact op.  

bottom of page