top of page

Voor ouders of verzorgers

Herkent u uw kind in een of meer van de onderstaande stellingen?​

 • Mijn kind is snel boos of verdrietig.

 • Mijn kind heeft moeite met veranderingen.

 • Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen.

 • Mijn kind is (faal)angstig. 

 • Mijn kind heeft moeite met concentreren of stilzitten op school.

 • Mijn kind kan niet goed samenspelen of samenwerken.

 • Mijn kind is motorisch onrustig.

 • Mijn kind kan zijn/haar emoties niet goed reguleren.

 • Mijn kind vindt contact maken moeilijk.

 • Mijn kind is afwezig/onbereikbaar.

 • Mijn kind kan zijn/haar grenzen niet of niet goed aangeven.

 • Mijn kind zoekt grenzen op.

 • Mijn kind heeft begeleiding nodig bij het oefenen van nieuw gedrag.
   

Dan kan PMT een uitkomst bieden!

In de therapie gaan we veel bewegen. Kinderen leren het snelste door een ervaringsgerichte aanpak. In het bewegen leert uw kind veel over zichzelf. Hoe je beweegt zegt namelijk iets over wat je voelt en waarom je dingen doet. Bewegen is direct verbonden met emotie. Door middel van gericht bewegen kan uw kind oefenen met nieuw gedrag.

Therapie in de praktijk 
Therapie op school

De meeste kinderen komen naar de praktijk toe. Ik werk daar op dinsdagochtend, woensdagmiddag en vrijdag.

In de ruimte is voldoende sport- en spelmateriaal aanwezig om uw kind tot leren aan te zetten. In principe werk ik met het kind op individuele basis. Zo nu en dan zijn ouders ook welkom om mee te doen, te ervaren en samen te leren. Dit gaat in overleg met ouders. 
 

Adres praktijk: Torenlaan 11B, 1402 AT Bussum

Neem voor meer informatie contact met mij op. 

Als het passend is bij de leerdoelen van het kind kan de therapeut naar de school van het kind of de jongere toekomen. De school is vaak een veilige plek voor een kind. Uw kind kan daar gericht oefenen met wat er in de therapie is (aan)geleerd. De leerdoelen kunnen in samenwerking met de leerkracht opgesteld en uitgevoerd worden. 

Let op: er is beperkte mogelijkheid voor therapie op school. Neem voor een actuele stand van zaken contact met mij op. 

bottom of page